General

Confieu en Déu, els bons temps i els dolents